Vi tycker det är viktigt att vara miljömedvetna

Effektiva och miljövänliga

Vår distribution sker alltid efter geografiskt schemalagda turer för att få effektiva och miljövänliga leveranser.

Miljömässiga krav

Vi strävar efter att ha en maskinell och teknisk utrustning som håller miljömässiga krav, kan återanvändas och som håller låg vatten- och energiförbrukning. Våra tvättmaskiner är kopplade till en doseringsmätare och vi använder enbart Svanenmärkta tvättmedelsprodukter.

Vi använder biodiesel istället för olja till vår ångpanna. Vår personal är utbildad i ecodriving.

Vi bedöms bedriva vår verksamhet på ett ur miljösynpunkt bra sätt.